Milka logo

Namen teh pravil je zagotoviti enakopravnost vseh sodelujočih in enake možnosti za osvojitev nagrade ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v pravilih.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Nežne Milka besede“

1. člen – ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »Nežne Milka besede« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je MPG PLUS, agencija za marketing, d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator), ki po naročilu podjetja Mondelez d.o.o. organizira nagradno igro v blagu in storitvah z naslovom »Nežne Milka besede«. Pravila vsebujejo določila, ki se nanašajo na Organizatorja nagradne igre, način prirejanja nagradne igre, nagradnem skladu, pogojih za sodelovanje, načinu obveščanja udeležencev nagradne igre, odgovornosti Organizatorja do udeležencev nagradne igre ter drugih zadevah, ki so pomembne za prirejanje nagradne igre v blagu.

Skrbnik za dostavo nagrad nagrajencem je MPG d.o.o., e-pošta: nagradne.igre@mpgplus.si.

2. člen – TRAJANJE NAGRADEN IGRE IN TRG, NA KATEREM JE NAGRADNA IGRA ORGANIZIRANA

Organizira se nagradna igra blaga in storitev. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Milka.

Ime nagradne igre je “Nežne Milka besede”.

Nagradna igra bo potekala na območju Republike Slovenije v času od 15. januarja 2024 od 00:00 ure do 29. februarja 2024 do 23:59 ure.

Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletni strani http://www.neznemilkabesede.si in https://www.mpg.si/.

3. člen – POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Pravico do sodelovanja v nagradni igri imajo vse polnoletne fizične osebe, ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne morejo sodelovati:

 • Zaposleni pri Organizatorju in/ali člani njihovih ožjih družin (starši, zakonec, otroci, sestre in bratje);
 • osebe, ki so zaposlene v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in razglasitvi zmagovalcev;
 • uslužbenci kurirske službe, ki bodo najeti za dostavo nagrad nagrajencem;
 • druge osebe, ki imajo dostop do podatkov v zvezi z nagradno igro, ter člani njihovih ožjih družin.

Če je izžrebanec ene izmed nagrad oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, bo nagrado v njenem imenu in za njen račun prevzel zakoniti zastopnik, po podpisu izjave, s katero organizatorja odvezuje kakršne koli odgovornosti, ki bi nastale v zvezi z podelitev nagrade, kot tudi plačilo odškodnin ali kakršnih koli zahtevkov. Premoženje zastopnika se dokazuje z veljavno originalno listino (Sklep o skrbništvu).

Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji izvede preverjanje zgoraj navedenih dejstev.

S sodelovanjem v nagradni igri vsi udeleženci sprejemajo njena pravila.

4. člen – OPIS NAGRADNE IGRE

Pravico do sodelovanja in možnost osvojitve ene od nagrad imajo vse polnoletne fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v času od 15. januarja 2024 od 00:00 do 29. februarja 2024 do 23:59 ure v katerem koli maloprodajnem objektu na območju Republike Slovenije opravijo posamezen nakup kateregakoli izdelka MILKA (piškoti, čokolada in praline), navedenega spodaj, ne glede na vrednost posameznega nakupa. Nakup morajo udeleženci evidentirati na originalnem računu.

En račun lahko sodeluje v nagradni igri le enkrat, vsaka nadaljnja registracija z isto številko računa bo neveljavna.

Izdelki “MILKA”, katerih nakup izpolnjuje pogoje za sodelovanje v tej nagradni igri so:

MILKA PIŠKOTI
Milka Choco Dessert Orange 147g
Milka Choco Dessert Raspberry 147g
Milka Choco Dessert Mousse 128g
Milka Choco Minis 150g
Milka Choco Cow 120g
Milka Lila Stix 112g
Milka Grains 126g
Milka Tender Moo 140g
Milka Choc and Choc 150g
Milka Brownie 150g
Milka Cake & Choc 175g
Milka Sensation Dark 156g
Milka Sensation Cookies Choco 156g
Milka Sensation Oreo 156g
Milka Choco Crème 260g
Milka Cookie Loop 132g
Milka Cookie XL 184g
MILKA PRALINE
SIWM Pralines Thank you 110g
SIWM Pralines Hazel Nut 110g
SIWM Pralines Good luck Mousse 110g
SIWM Pralines Strawberry 110g
Milka Moments Pralines 97g
Milka Moments Pralines Oreo 92g
Milka Minis Pralines 169g
Milka Moments Pralines 169g
Milka Party Mix Pralines 159g
Milka Hazelnut Heat Shaped Praline 44g
Milka Hazelnut Heat Shaped Praline 165g
MILKA ČOKOLADE
Alpine Milk 100g
Caramel 100g
Choco Mousse 100g
Chios Ahoy! 100g
MKA Choco Swing Biscuit 100g
Cream & Biscuit 100g
Dessert au Chocolat 100g
Milkinis 100g
Hazelnuts 100g
Oreo Strawberry Sandwich 92g
Milka Oreo Brownie 100g
Milkinis 43,75g
Milka Nougat crème 85g
Milkinis 87,5
Noisette 100g
Oreo 100g
Oreo White 100g
Raisins & Nuts 100g
Raspberry 100g
Strawberry & Yoghurt 100g
White 100g
Whole Nuts 100g
Alpine Milk 250g
Alpine Milk 270g
Champiolade 270g
Luflee Caramel 250g
Gingerbread 300g
Noisette 270g
Nutty Choco Wafer 270g
Peanut 276g
Raisins & Nuts 270g
Triolade 280g
Whole Nuts 250g
Whole Nuts 270g
Bubbly Milk 90g
Bubbly White 95g
Milka Almond 90g
Milka White Almond 90g
Peanut Caramel 90g
Oreo 92g
Triple Caramel 90g
Triple Choco 90g
Almond 300g
Almond and Truffle 300g
Chococookie 300g
Nut Nougat 300g
Oreo 300g
Schoko & Keks 300g
Strawberry & Yoghurt 300g
Strawberry Cheescake 300g
Toffee Nuts 300g
Sweet Winter 100g
Almond 90g

5. člen – POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Žrebanje je povezano z nakupom izdelkov iz 4. člena teh pravil nagradne igre.

Udeleženci, ki zgoraj opisani nakup opravijo na blagajni, prejmejo originalni račun, na katerem je unikatna številka računa.
Račun je potrebno hraniti ves čas trajanja nagradne igre ter po njenem zaključku do podelitve nagrad, glede na to, da mora nagrajenec na zahtevo organizatorja kot dokazilo o opravljenem nakupu predložiti originalni račun nakupa, ki vsebuje edinstveno številko računa.

Udeleženci morajo imeti dostop do interneta.

Potrošnik mora za sodelovanje v nagradni igri po opravljenem nakupu katerekoli od navedenih Milka izdelkov zgoraj, obiskati spletno stran www.neznemilkabesede.si in nato izpolniti obrazec (prijavo) za sodelovanje, kjer vnese naslednje podatke: ime in priimek, e-poštni naslov, telefonsko številko in številko računa.

V času trajanja nagradne igre, lahko en sodelujoči z enega elektronskega naslova prijavi in ​​vnese podatke za največ tri originalne račune v enem dnevu.

Udeleženec je dolžan potrditi, da se strinja s pravili, obvestilom o obdelavi osebnih podatkov, kot tudi potrditi, da je starejši od 18 let, to pomeni, da mora označiti s kljukico ustrezno polje.

Prijave so možne v času od 15. januarja 2024 do 00:00 ure do 29. februarja 2024 do 23:59 ure.

Udeleženec je dolžan hraniti originalni račun kot dokazilo o nakupu do prevzema nagrade.

En originalni račun z originalno številko originalnega računa (številka računa) daje pravico do samo ene prijave za sodelovanje v nagradni igri.

Vsak udeleženec, ki se bo poskušal registrirati z naključnim vnosom številke originalnega računa, bo diskvalificiran.

V nagradni igri lahko sodelujejo le pravilno prijavljene prijave; nepravilne prijave ne sodelujejo v nagradni igri.

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Udeleženec v nagradni igri lahko sodeluje tudi brez nakupa Milka izdelkov. Udeleženci se lahko odločijo tudi za odgovor na nalogo na spletni strani, ki se glasi: “Napiši nežno, sladko sporočilo za katerokoli od štirih tem – družina, ljubezen, prijateljstvo, služba«. Udeleženec mora odgovoriti z jasnim in smiselnim sporočilom, dolgim najmanj 10 besed. Zapisati mora katero izmed štirih tematik je izbral/a in nato nežno, sladko sporočilo za le-to temo.

Ena oseba se lahko v času trajanja nagradne igre, z enega elektronskega naslova, v enem dnevu trikrat pošlje nežno sporočilo. Vsaka prijava mora vsebovati drugačno sporočilo. Prijava z enakim sporočilom ne bo upoštevana.

Več informacij o nagradni igri lahko udeleženci dobijo na spletni strani www.neznemilkabesede.si, https://www.mpg.si ali preko elektronske pošte nagradne.igre@mpgplus.si ali kontakt@mdlz.com.

V primeru tehničnih težav na spletni strani www.neznemilkabesede.si lahko sodelujoči svojo popolno prijavo pošljejo na e-naslov nagradne.igre@mpgplus.si po navodilih za sodelovanje v nagradni igri, ki so navedena v teh Pravilih. V času normalnega delovanja spletne strani www.neznemilkabesede.si tako prejete prijave ne bodo sprejete.

6. člen – NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad je sestavljen iz blaga in storitev.

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne bo podeljenih več nagrad od števila, ki je navedeno v teh pravilih, niti jih ni mogoče zamenjati za druge nagrade ali denar.

Skupni nagradni sklad znaša 14.480,68 EUR in je sestavljen iz naslednjih nagrad:

 • GLAVNA NAGRADA: 1x nepozabno križarjenje za dve osebi, v vrednosti 7.000,00 EUR
 • DRUGA NAGRADA: 12x domači kino projektor Epson CO-W01, v vrednosti 497,81 EUR
 • TRETJA NAGRADA: 42x darilni paket MILKA v vrednosti po 35,88 EUR (minimalno 2kg izdelkov)

Izžrebanih bo 55 nagrajencev.

Dodaten opis in podrobnosti o glavni nagradi:

 • Nagrajenci lahko nagradno potovanje realizirajo tako, da se potovanje izvede v roku 12 mesecev od dneva prevzema darilnega bona.
 • Če je za potovanje potreben vizum, ga organizator ne zagotovi, vendar mora nagrajenec sprožiti in sodelovati v postopku za izdajo potrebnega vizuma pred pristojnim organom te države. Organizator v tem postopku na noben način ne sodeluje. Organizator ne nosi nobenih stroškov v zvezi z izdajo vizuma, temveč le zmagovalec. Organizator ne odgovarja, če zmagovalec ne prejme vizuma iz kakršnega koli razloga, kot je, vendar ne izključno, obstoj ovire zaradi kazenske obsodbe ali obstoj ovire zaradi vodenja kazenskega postopka ipd..
 • Organizator ne sodeluje pri izpolnjevanju obrazcev ali drugih dokumentov, potrebnih za oddajo vloge za izdajo vizuma.
 • Organizator ne odgovarja v primeru zamud leta ali samega potovanja iz kakršnega koli razloga, kot tudi v primeru omejitev potovanja in gibanja prebivalstva, kot so, na primer, v primeru prepovedi v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID 19 ali katero koli drugo nalezljivo bolezen.
 • Organizator ne more vplivati ​​na ponudbo križarjenj turistične agencije.
 • Zmagovalec mora upoštevati in zanj veljati objavljeni pogoji prevoza letalske družbe.
 • Vseh nagrad, vključno z leti, ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali denar.
 • Vse potrebne vizume, cepljenja, potne liste in vse s tem povezane stroške nosi zmagovalec.
 • Odgovornost zmagovalcev je, da – na lastne stroške – sklenejo vsa ustrezna zavarovanja (vključno z zdravstvenim in potovalnim zavarovanjem, krajo, izgubo in škodo na lastnini, vendar ne omejeno nanje), ki jih je morda potrebno ali preudarno skleniti. Organizator ali podjetje, ki ga organizator najame za izvedbo nagradne igre, ne prevzema nobene odgovornosti in ne odpravlja nikakršnih nadomestil za sodelovanje v nagradni igri. Organizator prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za telesne poškodbe ali škodo, ki bi nastala med bivanjem na lokaciji nagradnega izleta v navedenem terminu in ne more dati nobenih garancij glede težav, ki bi lahko nastale med izletom. Organizator ne odgovarja za morebitne napake v nagradi, razen če so takšne omejitve odgovornosti izrecno prepovedane z zakonom.

7. člen – NAČIN, POSTOPEK IN TERMINI ŽREBANJA

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri od 15. januarja 2024 od 00:00 ure do 29. februarja 2024 do 23:59 ure. Vsi udeleženci nagradne igre, ki izpolnjujejo pogoje teh pravil, bodo vključeni v bazo podatkov, iz katere bodo izžrebani nagrajenci.

Vsi sodelujoči, ki v času trajanja nagradne igre kupijo katerega od navedenih izdelkov “MILKA” (piškoti, praline in čokolada), kot je opisano zgoraj iz 4. člena in izpolnijo obrazec (prijavo) s pomočjo originalne številke računa ali odgovorijo na zastavljeno nalogo, bodo vključeni v bazo podatkov, iz katere bo sistem (ustrezna programska oprema) na podlagi definiranega algoritma pod nadzorom Organizatorja in tri članske komisije samodejno izžrebal naključnega nagrajenca.

Osebe, ki imajo isto prebivališče, lahko v času nagradne igre osvojijo skupno največ po eno prvo, drugo in tretjo nagrado, s tem da druge in tretje nagrade ne morejo osvojiti v istem tednu, temveč v različnih tednih nagradne igre.

Ena oseba lahko osvoji največ eno prvo, drugo in tretjo nagrado, s tem da druge in tretje nagrade ni mogoče osvojiti v istem tednu, temveč v različnih tednih nagradne igre.

ŽREBANJE GLAVNE NAGRADE

Žreb za zmagovalca GLAVNE nagrade bo opravljen:

4. 3. 2024 ob 11.30 uri (sodelujejo osebe, ki so opravile nakup in izpolnile obrazec (prijavo) v času od 15. 1. 2024 od 00.00 ure do 29. 2. 2024 do 23.59 ure). Izžreban bo 1 zmagovalec glavne nagrade.
Izžreban bo en glavni nagrajenec.

ŽREBANJE DRUGE IN TRETJE NAGRADE (tedensko žrebanje)

Žrebanje nagrajencev DRUGE in TRETJE nagrade bo izvedeno:

22. 1. 2024 ob 11.00 uri (sodelujejo osebe, ki so opravile nakup in izpolnile obrazec (prijavo) v času od 15. 1. 2024 od 00.00 ure do 21. 1. 2024 do 23.59 ure). Izžreban bo 2x domači kino projektor in 7x Milka sladki paket.

29. 1. 2024 ob 11.00 uri (sodelujejo osebe, ki so opravile nakup in izpolnile obrazec (prijavo) v času od 22. 1. 2024 od 00.00 ure do 28. 1. 2024 do 23.59 ure). Izžreban bo 2x domači kino projektor in 7x Milka sladki paket.

5. 2. 2024 ob 11.00 uri (sodelujejo osebe, ki so opravile nakup in izpolnile obrazec (prijavo) v času od 29. 1. 2024 od 00.00 ure do 4. 2. 2024 do 23.59 ure). Izžreban bo 2x domači kino projektor in 7x Milka sladki paket.

12. 2. 2024 ob 11.00 uri (sodelujejo osebe, ki so opravile nakup in izpolnile obrazec (prijavo) v času od 5. 2. 2024 od 00.00 ure do 11. 2. 2024 do 23.59 ure). Izžreban bo 2x domači kino projektor in 7x Milka sladki paket.

19. 2. 2024 ob 11.00 uri (sodelujejo osebe, ki so opravile nakup in izpolnile obrazec (prijavo) v času od 12. 2. 2024 od 00.00 ure do 18. 2. 2024 do 23.59 ure). Izžreban bo 2x domači kino projektor in 7x Milka sladki paket.

4.3.2024 ob 11.00 uri (sodelujejo osebe, ki so opravile nakup in izpolnile obrazec (prijavo) v času od 19. 2. 2024 od 00.00 ure do 29. 2. 2024 do 23.59 ure). Izžreban bo 2x domači kino projektor in 7x Milka sladki paket.

Dobitniki GLAVNE, DRUGE in TRETJE nagrade bodo objavljeni na spletni strani www.neznemilkabesede.si, in na www.mpg.si najkasneje v 30 dneh po žrebanju nagrajencev.

8. člen – ŽREBANJE IN DOLOČITEV REZERVNIH NAGRAJENCEV

O izidu določitve nagrajencev se vodi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek organizatorja, ime nagradne igre, kraj in čas določitve nagrajenca, imena in priimke treh članov komisije, način določitve nagrajenca, ime in priimek nagrajenca ter naziv in vrednost nagrade.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Zmagovalci bodo izžrebani iz baze vseh prijavljenih z naključnim žrebanjem.

V nagradni igri sodeluje vsaka prijava, ki je v skladu s pogoji teh pravil.

En udeleženec druge in tretje nagrade ne more osvojiti več kot enkrat, lahko pa nagrajenec druge in tretje nagrade osvoji tudi glavno nagrado.

Za vsako posamezno nagrado bo izžrebanih pet rezervnih nagrajencev.

Prvi rezervni nagrajenec je udeleženec, ki je izžreban kot naslednji po izžrebanem prvem nagrajencu in ki prejme nagrado v primeru, da je prvi izžrebani nagrajenec iz kakršnega koli razloga, določenega v teh pravilih, diskvalificiran kot nagrajenec ali kadar koli v tej nagradni igri odstopi od sodelovanja ali se odreče nagradi.

Drugi in vsak naslednji rezervni nagrajenec je udeleženec, ki je bil izžreban kot naslednji po prejšnjem izžrebanem rezervnem nagrajencu in ki prejme nagrado v primeru, da sta prvi izžrebani nagrajenec in prvi izžrebani rezervni nagrajenec iz kakršnega koli razloga, določenega v teh pravilih, diskvalificirana kot nagrajenca ali kadar koli v tej nagradni igri odstopita od sodelovanja ali se odrečeta nagradi, in sicer po vrstnem redu, v katerem je bil izžreban kot rezervni nagrajenec.

9. člen – NAČIN OBJAVE ZMAGOVALCEV NAGRADNE IGRE

Nagradni sklad in nagrajenci nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani www.neznemilkabesede.si in www.mpg.sii.

Organizator ne bo objavil osebnih podatkov nagrajenca, temveč le ime in prvo črko priimka, nagrado in mesto iz katerega prihaja nagrajenec.

10. člen – OBVEŠČANJE ZMAGOVALCEV O DOBLJENIH NAGRADAH

Organizator bo nagrajenca o osvojeni nagradi obvestil v 8 dneh po žrebanju s poslanim SMS-sporočilom na navedeno kontaktno telefonsko številko ali z elektronskim sporočilom na elektronski naslov, ki ga je nagrajenec navedel ob prijavi, ter ga pozval, naj mu v roku 48 ur posreduje davčno številko, datum rojstva in poštni naslov, na katerega mu bo nagrada dostavljena.

Če se nagrajenec v roku 48 ur ne odzove na kontakt organizatorja in ne predloži potrebnih dodatnih informacij, izgubi pravico do nagrade, ki bo podeljena rezervnemu nagrajencu, kot je pojasnjeno v 8. členu teh pravil in splošnih pogojev.

V izogib dvomu mora udeleženec preveriti svoj poštni predal z neželeno pošto, da se prepriča, ali je prejel pisno obvestilo o nagradi. Organizator ne odgovarja za zamudo pri prevzemu nagrade s strani sodelujočega, če le-ta nekako spregleda to elektronsko sporočilo.

Če organizator iz kakršnega koli razloga podvomi v točnost in zakonitost računa, ki služi kot dokazilo o nakupu, lahko od nagrajenca brez pojasnila zahteva takojšnjo predložitev originalnega račun za pregled. Nagrajenec mora dokazilo o nakupu predložiti neposredno ali po pošti oz. s kurirsko službo v treh delovnih dneh od dneva take zahteve, sicer izgubi pravico do nagrade, s čimer prenehajo nadaljnje obveznosti organizatorja do nagrajenca, zadevna nagrada pa se podeli rezervnemu nagrajencu.

Organizator bo nagrade nagrajencem dostavil po pošti ali s kurirsko službo na naslove, ki jih bodo navedli nagrajenci in ki se lahko nahajajo izključno na območju Republike Slovenije, in sicer najpozneje do 8.4.2024.

Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan podpisati soglasje za prevzem nagrade.

Če nagrajenec na zahtevo organizatorja ne predloži dodatnih podatkov ali originalnega računa, s katerim je nagrajenec sodeloval in bil izžreban v nagradni igri za pregled ali če nagrade ne prevzame v skladu s temi pravili, v navedenih rokih in na zgoraj opisani način, izgubi pravico do nagrade, s čimer prenehajo nadaljnje obveznosti organizatorja do nagrajenca, zadevna nagrada pa se podeli rezervnemu nagrajencu.

Ob prevzemu nagrade nagrajenec ali oseba, ki jo nagrajenec za to pooblasti s posebnim pooblastilom, podpiše izjavo o prevzemu nagrade, s čimer prenehajo vse nadaljnje obveznosti organizatorja nagradne igre do nagrajenca, vse v skladu z veljavnimi predpisi.

Ko nagrajenec prejme glavno nagrado, se zaključijo vse obveznosti Organizatorja, nagrajenec pa se za naslednje korake dogovarja s turistično agencijo.

Sodelovanje je osebno in tretje osebe in/ali avtomatizirane oddaje/vnosi ne bodo sprejeti. Identitete, ustvarjene izključno z namenom spreminjanja, ponarejanja ali manipulacije katerih koli ustreznih parametrov igre, kot tudi goljufivo sodelovanje v kateri koli drugi obliki, so prepovedane in ne bodo sprejete.

Zmagovalec je lahko diskvalificiran v primeru, ko zmagovalec:

a) ne izpolnjujejo tukaj navedenih pogojev,
b) imajo neveljaven e-poštni naslov ali telefonsko številko ali kakršne koli zahtevane osebne podatke
c) ni navedel pravilnih ali popolnih podatkov o naslovu,
d) ni osebno predložil svoje osebne izkaznice na vpogled, če je bilo to zahtevano, in ni podpisal/zavaroval vseh drugih potrebnih dokumentov,
e) ni predložil kopije računa, ki ustreza vpisani številki računa in naložene fotografije računa na zahtevo organizatorja,
f) prijavil isto številko računa več kot enkrat,
h) ni odgovoril na morebitno obvestilo nagrajenca po e-pošti ali telefonu, ki ga je poslal skrbnik v 8 dneh po žrebanju in če se nagrajenec ne odzove najkasneje v 10 dneh od dneva zadnjega žrebanja.
i) storili dejanja, ki vzbujajo utemeljen dvom o njihovi pravilnosti,
j) ali iz kakršnega koli razloga ne morejo sprejeti nagrade, kot je navedeno tukaj.

11. člen – POSTOPEK V PRIMERU ODPOVEDI NAGRADNE IGRE

Organizator ima pravico z javnim obvestilom enostransko odpovedati nagradno igro v kateri koli fazi, če nastopi dogodek višje sile. Predvsem, vendar ne izključno, razglasitev epidemije nalezljive bolezni na območju Republike Slovenije ali delu njenega ozemlja, razglasitev izrednih razmer in drugi ukrepi pristojnih državnih organov, ki omejujejo izvedba nagradne igre in/ali podelitev in prevzem nagrad.

Če nastopi katera od zgoraj navedenih okoliščin, bosta žreb in podelitev nagrad z enostranskim sklepom organizatorja nemudoma prekinjena, organizator pa bo javno objavil razloge, zaradi katerih sta bila žreb in podelitev nagrad prekinjena.

12. člen – ODGOVORNOST ORGANIZATORJA DO UDELEŽENCEV NAGRADNE IGRE

Organizator zagotavlja, da bo pri izvedbi nagradne igre v vseh pogledih upošteval zgoraj navedena Pravila in splošne pogoje ter pravne predpise.

Organizator ne odgovarja za prekinitev sodelovanja zaradi tehničnih težav, okvar sistema ali programske opreme, zamud ali drugih težav, ki bi udeležencem lahko preprečile sodelovanje v nagradni igri. Organizator bo nemudoma sprejel vse potrebne ukrepe, da bi ugotovil vzroke prekinitve in jih v najkrajšem možnem času odpravil.

Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije udeležencev, ki ne upoštevajo pravil.

Organizator zagotavlja, da bodo nagrajenci prejeli nagrade, ki so podrobneje opisane v 6. členu, in da jih v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za denar.

Vse potrebne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženec dobi na spletnem mestu www.neznemilkabesede.si in www.mpg.si ali s povpraševanjem na elektronski naslov nagradne.igre@mpgplus.si.

13. člen – VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV UPORABNIKOV

Upravljavec osebnih podatkov je Mondelez trgovska družba d.o.o. Trzin, Planjava 2, 1236 Trzin, Slovenija.

Družba Mondelez trgovska družba d.o.o. Trzin ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (v nadaljevanju: »pooblaščena oseba«), ki je dosegljiva na naslovu MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

Upravljavec bo osebne podatke udeleženih obdeloval za namen izvedbe nagradne igre. Posredovanje osebnih podatkov za namen udeležbe na nagradni igri je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni mogoče. Za sodelovanje v nagradni igri od vas pričakujemo naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • e-poštni naslov,
 • naslov za dostavo nagrade,
 • kontaktna telefonska številka,
 • datum rojstva,
 • davčna številka.

Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:

 • podelitev nagrade;
 • obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;
 • preverjanje izpolnjevanja obveznosti zmagovalca v skladu s temi Splošnimi pogoji in pravili;
 • izpolnjevanje davčnih obveznosti organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).

Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer zmagovalec ne more prejeti nagrade.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri je zakoniti interes upravljalca, da izvede nagradno igro in izpolni svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namena izvedbe nagradne igre, je posameznikova privolitev.

Osebni podatki zmagovalcev ne bodo posredovani tretjim. Izjema so:

 • objava nagrade, imena in prve črke priimka in mesta iz katerega prihaja na spletni strani www.neznemilkabesede.si in spletni strani www.mpg.si,
 • posredovanje pristojnim davčnim organom za namen odmere, plačila akontacije in obračuna davka od dohodkov.

Pri obdelavi osebnih podatkov lahko upravljavec posamezne obdelave ali dele obdelav zaupa tudi pogodbenim obdelovalcem, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o pogodbeni obdelavi. Ti obdelovalci lahko zaupane jim podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah pooblastil, ki so zapisana v pisni pogodbi oz. drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tem poglavju splošnih pogojev. Nekateri od obdelovalcev lahko obdelujejo osebne podatke udeležencev v t.i. tretjih državah na podlagi standardnih pogodbenih določil, ki jih je sprejela Evropska komisija in so sklenjena z vsakim od obdelovalcev.

Podatke o sodelujočih hrani upravljavec še 3 mesece po zaključku nagradne igre. Za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti se podatki zmagovalcev hranijo še 10 let po preteku koledarskega leta, v katerem je bila podeljena ali izplačana nagrada.

Udeleženi v nagradni igri imajo pravico zahtevati:

 • dostop do svojih osebnih podatkov;
 • popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
 • izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni igri
 • posredovanje osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
  Zmagovalci imajo pravico zahtevati:
 • dostop do svojih osebnih podatkov;
 • popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
 • izbris osebnih podatkov pred podelitvijo nagrade, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo,
 • posredovanje osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Udeleženci in zmagovalci v nagradni igri lahko uresničujejo svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov iz tega poglavja z naslovitvijo pisne zahteve po navadni pošti na naslov upravljavca: Mondelez trgovska družba d.o.o., Planjava 2, 1236 Trzin ali e-pošti na kontaktni naslov MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

Organizator izvaja obdelavo osebnih podatkov kot obdelovalec izključno za račun in v imenu upravljavca Mondelez trgovska družba d.o.o., s katerim ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Organizator ne obdeluje osebnih podatkov za svoj namen.

Za vsa vprašanja in uveljavljanje pravic se lahko obrnete neposredno na zgoraj omenjene naslove upravljavca. V primeru, da se z vprašanjem o varstvu osebnih podatkov obrnete na nas kot organizatorja, bomo vaše vprašanje – skladno s pogodbo med nami in upravljavcem – v roku 5 dni posredovali na Mondelez.

V primeru, da menite, da so vam pravice iz tega poglavja kršene, se lahko za zaščito ali pomoč obrnete na nadzorni organ, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si/.

14. člen – IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI V PRIMERU SPOROV

Zahtevki za podelitev nagrad, ki jih organizator prejme po izteku trajanja nagradne igre ali rokov za uveljavljanje določenih pravic, opredeljenih v teh pravilih, ne bodo upoštevani, prav tako pa udeleženec na podlagi teh zahtevkov ne bo mogel uveljavljati nobenih pravic na račun organizatorja.

Udeleženci, ki sodelujejo v nagradni igri, nimajo pravice zahtevati drugačnih nagrad ali nagrad v večjih količinah, kot so določene v teh pravilih in splošnih pogojih.

15. člen – IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Vse zahteve v zvezi z uporabno vrednostjo in kakovostjo nagrad bodo nagrajenci posredovali neposredno ponudniku nagrad, zastopnikom blagovnih znamk nagrad in turistični agenciji.

Organizator ne odgovarja za povzročeno materialno ali nematerialno škodo (vključno z dejansko škodo in izgubljenim dobičkom), ki bi nastala kot posledica sodelovanja v nagradni igri, razen odgovornosti, ki je zakonsko ni mogoče izključiti.

Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli preveri upravičenost katerega koli udeleženca (vključno z njegovo starostjo in prebivališčem).

Vsi udeleženci s tem, ko sodelujejo v tem nagradni igri, soglašajo s temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za prepozne, nepopolne, nepravilno oddane, nepravilne ali nepravilno poslane prijave, zahteve ali korespondenco zaradi napake, opustitve, spremembe, poseganja, izbrisa, kraje, uničenja, prekinitve prenosa, komunikacijske napake ali kako drugače. Enako velja za podatek o naslovu udeleženca, ki je nepravilen, nepravilen ali drugače napačen.

V izogib dvomu je odgovornost udeleženca, da preveri svojo neželeno/vsiljeno pošto in se prepriča, da prejema sporočila nagradne igre. Organizator ni odgovoren za pozne zahtevke dobitkov s strani sodelujočih, če to e-poštno sporočilo iz kakršnega koli razloga zamudijo.

Organizator se bo potrudil, da bo nagradna igra potekala brez tehničnih težav. Organizator ne odgovarja za prekinitev storitve zaradi tehničnih težav, izpada sistema ali programske opreme, zamud ali drugih težav, ki bi lahko vplivale na sodelujočo možnost sodelovanja v nagradni igri ali dostopa do spletne strani. Organizator bo nemudoma sprejel vse potrebne ukrepe, da se vzrok napake čim prej odkrije in odpravi.

Organizator ne odgovarja, če so strežniki njegovega spletnega mesta ali katerega koli drugega vpletenega spletnega mesta deležni napada, zaradi katerega udeleženci prejmejo kakršna koli napačna sporočila.

Če udeleženec med vnosom podatkov zapre okno brskalnika ali če (iz kakršnega koli razloga) pride do prekinitve povezave s strežniki/omrežjem strani, organizator ne odgovarja za izgubo podatkov.

Če iz kakršnega koli razloga kateri koli vidik te nagradne igre ne more delovati po načrtih, vključno zaradi okužbe z računalniškim virusom, okvare omrežja, incidenta z zlonamerno programsko opremo, napak, posegov, goljufij, tehničnih okvar ali katerega koli vzroka, ki je izven nadzora organizatorja in škoduje ali vpliva na administracijo, varnost , poštenosti, integritete ali pravilnega izvajanja te nagradne igre, organizator nagradno igro prekliče.

Če se katera od določb v tem pravilniku izkaže za nezakonito, neveljavno ali kako drugače neizvršljivo, se iz tega pravilnika izloči in izbriše, preostale določbe pa se ohranijo in ostanejo v celoti veljavne.

V primeru neskladja ali nekonsistentnosti s katero koli drugo komunikacijo, vključno z oglaševalskim gradivom ali gradivom, ki se nanaša na nagradno igro, prevladajo določbe teh pravil in splošnih pogojev. Za vse vrste prijav in navodil velja, da so del teh splošnih pogojev, s sodelovanjem pa se šteje, da vsi udeleženci sprejemajo te pogoje in so ti zanje zavezujoči. Prosimo, da zavoljo kasnejše informiranosti shranite izvod tega dokumenta.

V primeru spora, ki bi lahko nastal v zvezi z razlago, uporabo ali neupoštevanjem določb teh pravil in splošnih pogojev ali v zvezi s promocijo, zanj velja slovensko pravo in je v izključni pristojnosti pristojnega sodišča v Ljubljani.

16. člen – DOHODNINA ZA DRŽAVLJANE

Organizator bo v imenu nagrajenca plačal dohodnino od nagrad iz nagradnih iger v skladu z Zakonom o dohodnini. Če nagrajenec v roku 48 ur po tem, ko je bil obveščen, da je izžrebani nagrajenec, organizatorju ne sporoči svoje davčne številke, se šteje, da se je nagradi odrekel. Organizator bo nagrajenca za namen izpolnitve dohodninske napovedi obvestil o vrednosti prejete nagrade ob koncu dohodninskega leta.

Podrobnejše informacije so na voljo pri organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. ure po elektronski pošti nagradne.igre@mpgplus.si.