Milka logo

VAŠA POGODBA

To spletno stran (»spletna stran«) lastniško in upravljavsko obvladujeta podjetje Mondelez Europe GmbH in Mondelez, trgovska družba, d.o.o., Trzin, ki sta podružnici Mondelēz International, Inc. Na razpolago je v informativne namene. Z obiskom ali uporabo spletne strani soglašate s Pogoji uporabe in Politiko zasebnosti. Če ne soglašate s Pogoji uporabe in Politiko zasebnosti, spletne strani ne uporabljajte.

UPORABA SPLETNE STRANI

Razen če ni drugače določeno, je spletna stran namenjena vaši osebni in nekomercialni uporabi. Prepovedano je spreminjanje, prepisovanje, distribuiranje, dati na razpolago, prenašanje, prikazovanje, izvajanje, reproduciranje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljanih del, prenašati ali prodajati kakršnekoli informacije, programe, izdelke ali storitve, pridobljene s spletne strani. Lahko prikažete in elektronsko kopirate, prevzamete in natisnete dele gradiva, ki je na spletni strani, za lastno in nekomercialno uporabo, pod pogojem, da ne spreminjate ali izbrišete nobene avtorske pravice, žiga ali drugih opomb o lastništvu. Kakršnakoli druga uporaba gradiva s spletne strani, vključno z, vendar ne izključno, preoblikovanjem, reprodukcijo, distribucijo, ponovno objavo, prikazom ali prenosom vsebine te spletne strani, je brez naše predhodne pisne odobritve strogo prepovedana.Gradivo, ki ga prevzamete, vključno z, vendar ne izključno, programi, datotekami, grafi, podatki ali katerokoli drugo vsebino, je naša last ali last naših izdajateljev licence. Gradivo, ki ga prevzamete, vam dajemo na razpolago na podlagi licence, ki se lahko prekliče. Pridržujemo si pravico do programa in vseh povezanih pravic intelektualne lastnine. Prepovedano je redistribuirati ali prodajati gradivo, uporabljati obratni inženiring, razčlenjevati ga ali na drugačen način spreminjati v kakršnokoli drugo obliko. Ne smete postaviti hyperlinka do nobene druge spletne strani.

ZAŠČITNI ZNAKI

Vsi zaščitni znaki, storitvene in blagovne znamke (pod skupnim imenom »znaki«), ki se uporabljajo na tej spletni strani, so zaščitni znaki ali registrirani zaščitni znaki in so naša last ali last drugih ustreznih lastnikov, ki so nam dali pravico in licenco za uporabo teh znakov. V primeru uporabe, kopiranja ali spreminjanja teh znakov brez naše predhodne pisne odobritve bomo ustrezno ukrepali.

POSLANO GRADIVO

Odgovorni ste za vse, kar oddate (pošljete), vključno z zakonitostjo, zanesljivostjo, ustreznostjo, izvirnostjo in avtorskimi pravicami poslanega gradiva. Ne smete nalagati na spletno stran, distribuirati ali na drug način objavljati kakršnokoli vsebino prek spletne strani, ki je žaljiva, klevetniška, neprimerna, grozeča, ogroža zasebnost ali pravice do publicitete, je nezakonita ali na drug način neprimerna, lahko predstavlja ali spodbuja k nezakonitemu dejanju, kršitvi pravic katerekoli pogodbene stranke ali na drug način pripelje do odgovornosti ali kršitve zakona ali pa lahko vpliva na našo korporativno celostno podobo. Na spletno stran ne smete nalagati komercialne vsebine. Razen osebnih identifikacijskih podatkov, ki nam jih sami posredujete, bodo v skladu z našo Politiko zasebnosti vse pripombe, nasveti, ideje, grafi ali druge informacije, ki nam jih posredujete prek spletne strani, postali naša lastnina, tudi v primeru prekinitve pogodbe. Mi in naši oblikovalci lahko gradivo, ki ga naložite, kopiramo, odkrivamo, distribuiramo, vgradimo in na drug način uporabimo v kakršnekoli namene, tako komercialne kot nekomercialne, brez obveznosti, da vam ali komu drugemu zagotovimo nadomestilo za to gradivo.

ODREKANJE

Ne jamčimo za točnost ali celovitost vsebine spletne strani. Ta spletna stran in njene vsebine, podatki, storitve in izdelki na tej spletni strani, vključno z, brez omejitev, besedili, grafi in povezavami, so zagotovljeni »v dani obliki« in brez kakršnihkoli garancij, bodisi izrecnih ali implicitnih. V največji možni zakonski meri zavračamo vsa jamstva, eksplicitna ali implicitna, vključno z, vendar ne omejeno na, predpisanimi garancijami o trgovski kakovosti in ustreznosti, nekršitvijo, računalniškimi virusi in garancijami, ki izhajajo iz poslovanja ali izvajanja. Ne jamčimo, da bodo funkcije, ki so na spletni strani, brez prekinitve ali brez napak, da bodo le-te popravljene ali da bo ta spletna stran ali strežnik, ki skrbi za dosegljivost spletne strani, brez virusov ali drugih škodljivih sestavnih delov. Ne dajemo nobenih zagotovil glede uporabe gradiva na tej spletni strani v smislu njegove zapletenosti, točnosti, natančnosti, ustreznosti, uporabnosti, pravočasnosti, zanesljivosti in drugega. Poleg omenjenega, v meri, ki je dovoljena po zakonu, vi (in ne mi) prevzamete vse stroške vseh potrebnih servisiranj, popravil ali popravkov.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

V meri, ki je dovoljena z veljavnim zakonom, nismo v nobenem primeru odgovorni za kakršnokoli neposredno, posredno, posebno, kazensko, naključno, vzorno ali posledično škodo ali kakršnokoli škodo, četudi smo bili predhodno obveščeni o možnostih za takšno škodo, bodisi v primeru ukrepov v skladu s pogodbo, nemarnosti, ali kakršnekoli druge teorije, ki je posledica uporabe, nezmožnosti uporabe oziroma zmogljivosti informacij, storitev, izdelkov, ki so na razpolago na tej spletni strani. Te omejitve se upoštevajo ne glede na kakršnokoli nedelovanje osnovnega namena katerihkoli omejenih pravnih sredstev. Da bi se izognili vsakemu dvomu, ne bo nič tukaj omejilo naše odgovornosti za osebne poškodbe, ki so posledica naše nemarnosti.

ODŠKODNINA

Soglašate, da boste odškodovali, ščitili in da nismo ne mi ne naši uslužbenci, direktorji, zaposleni, agenti, izdajatelji licence ali dobavitelji odgovorni za izgube, stroške, škodo, vključno z razumskimi odvetniškimi in sodnimi stroški, ki izhajajo iz kakršnekoli kršitve teh Pogojev uporabe ali kakršnekoli dejavnosti, ki se nanaša na vaš spletni račun (vključno, vendar ne omejujoč se na, nemarno ali nezakonito vedenje), vas ali kogarkoli drugega, ki obiskuje to spletno stran prek vašega spletnega računa.

VREDNOSTNI PAPIRJI

Prek te spletne strani ne ponujamo naložbenih nasvetov in gradiva na tej spletni strani ni treba dojemati kot ponudbo za prodajo ali zbiranje ponudb za nakup kakršnihkoli vrednostnih papirjev Mondelez International Inc. Če se pri oceni, ali naj kupite ali prodate vrednostne papirje Mondelēz International Inc, odločite za uporabo gradiva s spletne strani, vas prosimo, da se zavedate, da gradivo na spletni strani prikazuje pretekli učinek in samo zgodovinske podatke ter da ti podatki niso kazalnik prihodnjega učinka.

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI

Na tej spletni strani se lahko najdejo tudi povezave do drugih spletnih strani. Ne nadzorujemo teh spletnih strani, obiskujete jih popolnoma na lastno odgovornost. Niti ne podpiramo niti ne odobravamo nikakršnih izdelkov ali informacij, ki jih ponujajo spletne strani, do katerih ste prišli prek te spletne strani. Preverite URL (Uniform Resource Locator) naslov v vašem brskalniku, da preverite, ali ste še vedno na tej spletni strani ali pa ste že na kateri drugi.

PRISTOJNOST

Ta spletna stran je namenjena samo uporabi v Sloveniji („ozemlje“) in na noben način ne jamčimo, da je gradivo na spletni strani primerno za uporabo zunaj ozemlja. Če uporabljate Spletno stran zunaj ozemlja, to počnete na lastno odgovornost in se morate držati vseh veljavnih domačih zakonov. Vsaka tožba, ki se nanaša na to spletno stran ali na njeno uporabo, bo obravnavana po zakonih ozemlja, ne glede na zakonska nesoglasja, in vi soglašate, da bosta pristojnost in kraj, ki v kateremkoli pravdnem postopku neposredno ali posredno izhajata s te spletne strani ali pa sta z njo povezana, sodišč, ki so na lokaciji pisarne.

PREOBLIKOVANJE SPLETNE STRANI IN TEH POGOJEV UPORABE

Ne obljubimo, da vam gradivo, ki ga zagotovite spletni strani, ostane na razpolago. Pravico imamo v kateremkoli trenutku ukiniti vso ali dele spletne strani, in to brez predhodnega obvestila. Zadržujemo si pravico do sprememb pogojev, pod katerimi se ponuja ta spletna stran. Uporaba spletne strani po takšnih spremembah pomeni, da se z le-temi strinjate. Redno pregledujte Pogoje uporabe, da bi videli, ali se je karkoli spremenilo.

PREKLIC POGODBE

Pogodba je veljavna, dokler je ne prekliče katerakoli pogodbena stranka. Pogodbo lahko prekličete kadarkoli, tako da uničite vse gradivo, ki ste ga prejeli na tej spletni strani, skupaj z vso spremljajočo dokumentacijo in vsemi kopijami ter instalacijami. Sami lahko prekličemo pogodbo v kateremkoli trenutku, če po lastni presoji menimo, da ste prekršili katerega izmed pogojev te pogodbe. Po preklicu morate uničiti vse gradivo in prenehati obiskovati spletno stran.

RAZNO

Če je katerakoli določba te pogodbe nezakonita, neveljavna ali neuporabna, vse druge določbe ostanejo veljavne. To je celotna pogodba med vami in nami glede vseh vidikov vaše uporabe te spletne strani.

Pogoji uporabe 17/04/2023.